Üyelik Bölümü
* Lütfen E-Posta adresinizi doğru giriniz.
* Aktivasyon kodu belirtiğiniz E-Posta adresine gönderilecektir.
* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.
* Üyelik işlemlerinizi onaylamadan önce lütfen yasal uyarı yazısını okuyunuz.
Kişisel İleti
:
E - Mail
:
Şifre
:
 
Şifre Tekrar
:
   
T.C. Kimlik
:
Adı
:
 
Soyadı
:
 
Cinsiyet
:

Doğum Tarihi
:
Medeni Hali
:
 
Evlilik Tarihi
:
Ev Telefonu
:
GSM
:
Avartar
:
* Aşağıdaki bilgiler kurumsal üyelik başvurusu sırasında gerekli olacaktır.
Vergi No
:
Vergi Dairesi
:
Firma Adı
:
Firma Telefonu
:YASAL UYARI DÝKKAT!
* Bu Web Sitesi üzerinde gerçekleþtireceðiniz her iþlemden siz sorumlusunuz. Ahlaki kurallar ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý gereði yasal olmayan içerikler tespit edildiði takdirde yayýndan kaldýrýlacak ve üyeliðinizin iptali gerçekleþtirilecektir. Ve üyeliðiniz silinme hakký site yönetimine aittir. Üyeliðinizin dondurulmasý veya silinmesi durumunda hiç bir þekilde site yönetimine dava açma hakkýnýz bulunmamaktadýr.

* Üyelik iþlemleriniz hakkýnda kiþisel bilgileriniz T.C. Kimlik numaranýzýn doðruluðunu onayladýðýnýzý var sayýyoruz. T.C. Kimlik numarasý 3. Þahýslara verimemek üzere kayýt altýnda olucaktýr. T.C. Kimlik numaranýzý doðru girme gibi bir zorunluluðunuz yoktur.

* Üyelik þifrenizin sizin haricinizde bir baþkasýnýn eline geçmesi ve o kiþi veya kiþilerin bunu kullanmasý sonucu oluþabilecek hukuki iþlemlerden sitemiz kullanýcýlarý, yönetimimiz, adminler ve editörler sorumluluk kabul etmez.

* Hiç bir üye bir diðerini etkileyemez her üye veya kullanýcý olarak sisteme giriþ yapan kiþi veya kiþiler kendilerinden sorumludur. Her üyelik tek kiþilik kullanýma sahiptir bir veya birden fazla kiþinin kullanmasý durumunda üyeliðin sahibi sorumludur. Üye olduðunuz zaman IP adresiniz kayýt altýna alýnmaktadýr. Ve sistem üzerinde yapacaðýnýz bazý adýmlarda ve gerçekleþtirdiðiniz iþlemlerde IP'nizin kayýt altýna alýndýðýný belirtmek isteriz. Sadece Güvenlik amaçlý bu iþlemi yapmak zorunda olduðumuzu belirtmekteyiz.

* Bu Web Sitesi özgür paylaþým amacý düþündüðü(yürüttüðü) için 18+ içerikler bulunabilmektedir. Bu içerikleri görmesini istemediðiniz kiþileri Web Sitesin'den uzak tutmanýz gerekmektedir. Özel yaþ tanýmlama sistemi bulunmadýðý için kiþilerin kendi kiþisel veya kurumsal bilgisayarlarýný koruma altýnda aldýklarý varsayýlmaktadýr.

* Sitemiz üzerinde tavsiye edilen program veya programlar'ýn sorumluklarý'da kiþilere aittir. Ýndirip indirmemek ve indirdiðinizde kurup kurmamak gibi haklara sahip olduðunuzu belirtmek isteriz. Bizimkisi sadece tavsiyedir. Bu programlar sisteminize ve cihazýnýza zarar verdiði takdirde bu sorumluluðun sizde olduðunu belirtmek isteriz.

* Yasal uyarýnýn geniþletilmesi durumunda sitemiz ana sayfasýnda yayýnlanacaktýr. O zaman kabul etmediðiniz bir uyarý gördüðünüzde hesabýnýzýn silinmesini talep edebilirsiniz. Hesabýnýz silindiðinde size baðlý tüm içerikler silinecektir. Ve size ait eklenmiþ içeriklerin hep sinin silinip silinmeyeceðine gene sitemiz ve yönetimiz karar verecektir. Gerekli görülen bilgiler silinmeyecektir ve Tarafýmýzca yeniden yayýna girdirilecektir.

* Tüm bu þartlarý kabul ettiðinizi ve sorumuluðun kendinizde olduðu bilincinde olduðunuzu onayladýðýnýzý üyeliði tamamladýktan sonra kesinleþtirmiþ oluyorsunuz.

 
Web Sayfamıza Nereden Ulaştınız?Sonuçlar
Diğer Anketler
Günün Diger Manşetleri
İPSALASPOR, YENİİMARET’İ 2-0’LA GEÇTİ İPSALASPOR, YENİİMARET’İ 2-0’LA GEÇ.. Hafta sonu İpsala ilçe stadında oynanan maçta rakibi Yeniimaretspor’u Hüseyin K..
Atatürk Park Kafe 1881-193∞ Kadınlar Matinesi düzenliyor… Atatürk Park Kafe 1881-193∞ Kadınla.. Atatürk Park Kafe 1881-193∞ Kadınlar Matinesi düzenliyor…..
BAYRAKTAR’DAN FUARA DAVET BAYRAKTAR’DAN FUARA DAVET.. Atam motosiklet kulübü İpsala temsilcisi Yılmaz Bayraktar, motosiklet ve bisikle..
Üye Bilgi